disclaimer

Algemene voorwaarden
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door reneessance, gevestigd op postbus 3054, 3003 AB Rotterdam, info@reneessance.nl. Nummer KvK: 24461996.
Toegang tot en gebruik van de reneessance website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de reneessance website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de reneessance websites en alle andere sites van reneessance die door middel van links aan de reneessance websites zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de reneessance website stemt u in met deze voorwaarden.
De reneessance website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot reneessance (gezamenlijk hierna te noemen: de Informatie") worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de reneessance website bekende gegevens. reneessance kan echter niet instaan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kan zij instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel. reneessance kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de reneessance website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. reneessance behoudt zich het recht voor om de reneessance website ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid
reneessance sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de reneessance website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de reneessance website.

Links
De reneessance website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Voor de inhoud van deze andere websites kan reneessance evenmin verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid m.b.t. “cookies” en privacybescherming is op deze andere websites niet van toepassing.

Intellectuele eigendom
reneessance en haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Cookies
Wanneer u deze website bezoekt, kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde “session cookies” om bepaalde informatie op te slaan met betrekking tot uw bezoek aan deze website. Wij verzamelen deze informatie om uw bezoek aan de volgende pagina’s op onze website te vergemakkelijken. Aan het einde van uw bezoek aan onze website worden de “session cookies” verwijderd.
Cookies zijn stukjes software die wij naar uw Internet browser sturen. Deze Internet browser slaat de cookie op de harde schijf van uw computer op. U kunt uw browser zo instellen dat u  op de hoogte wordt gesteld wanneer u cookies ontvangt of dat cookies worden geweigerd.
Ook registreren wij door middel van een statistisch programma hoe vaak en hoe lang de website wordt bezocht en welke pagina’s en welke onderdelen van die pagina’s worden bekeken. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van onze website te analyseren en om de site en de producten en diensten die wij aanbieden nog beter af te kunnen stemmen op uw belangstelling.

social media

Volg reneessance op social media en connect voor meer inspiratie en tips. Reageer op berichten en share!