Trends in de maatschappij, organisaties en leiderschap

10 mei 2016

Als je, je dagelijks begeeft op het gebied van talent- en leiderschapsontwikkeling, word je overspoeld met artikelen, blogs en andere berichten hierover. Zeker trends in leiderschap zijn sterk verbonden met maatschappelijke trends. Daarom in deze blog een aantal maatschappelijke trends, die we hebben opgepikt op het internet, gevolgd door trends in leiderschap (onderzocht door het Top Employers Institute) die hierin op inhaken.

Maatschappelijke trends door vertaald naar organisaties
Volgens prof. dr. Peters spelen zich de volgende 6 maatschappelijke trends af:
Globalisering 2.0, milieu & duurzaamheid, individualisering, digitalisering, demografie en technologie

Als we dit door vertalen naar organisaties, zien we het volgende:

  • Door snelle ontwikkelingen in organisaties ontstaan opschaling, onzekerheid, turbulentie en disruptie (zoals de moeizame verhoudingen tussen Uber en de klassieke taxibranche).
  • Organisaties worden transparanter (ziekenhuizen die inzicht geven in het succes van hun behandelingen).
  • Er ontstaan meer virtuele verbindingen in organisaties tussen medewerkers onderling, maar ook tussen organisaties en haar klanten via bijvoorbeeld social media.
  • Er komen nieuwe manieren van werken (het nieuwe werken, de opkomst van de ZZP’er), maar ook van organiseren (buurtzorg, coöperaties waarin burgers zelf het heft in handen nemen).
  • Kennis is geen macht meer, maar wordt via internet gedeeld om samen tot oplossingen te komen voor wereldwijde problemen.
  • Organisaties gaan op zoek naar diversiteit in het personeelsbestand, maar ook in manieren van werken en expertise.
  • Integriteit, zingeving en reputatie wordt voor zowel organisaties als mensen de manier om zich te onderscheiden.

Bijpassende leiderschapstrends
1. leiderschap doe je niet meer alleen, maar samen. Systemisch leiderschap.
Iemands leiderschap kun je niet los zien de context waarin iemand leeft. De leidinggevende zelf is onlosmakelijk verbonden met de organisatie en diens bestaansrecht, cultuur en procedures. Maar ook met het team waaraan hij/zij leiding geeft en de maatschappij. Leiderschap is systemisch. Een leidinggevende moet de dynamiek snappen tussen al deze verschillende systemen en hoe hij deze kan beïnvloeden. Daarnaast gaat het om collectief leiderschap. Je schept als leidinggevende een klimaat waarbinnen leiderschap gedijt.  

2.leiderschap gaat om invloed en niet om positie
Leiderschap wordt gedefinieerd via mate van invloed die iemand heeft en de prestaties van medewerkers en niet meer via een functietitel. Hoe platter de organisatie, hoe meer leidinggevende en samenwerkingsvaardigheden je nodig hebt.

3. je bent zelf verantwoordelijk voor je ontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling gaat sneller als je je daar zelf verantwoordelijk voor voelt in plaats van dat het je wordt opgedrongen van hogerhand. In je ontwikkeling draait het niet alleen meer om skills (vaardigheden), maar ook om state (weerbaarheid, zelfacceptatie, compassie, het bereiken van flow). Het draait bij state niet alleen meer om cognitieve intelligentie, emotionele en spirituele intelligentie, maar ook om somatische intelligentie (de taal van je lijf). Tot slot is stage ook belangrijk, ofwel je verdiepen in moderne organisatieontwikkeling en –cultuur. Een stage-boek als Reinventing organisations van Frederic Laloux is nu erg populair, net als Theory U van Otto Scharmer.

4. Leiderschapsontwikkeling is er voor iedere leidinggevende
Weg met de klassieke definitie van de high potential, waaraan slechts een select gezelschap van de leidinggevenden aan voldoet. Steeds meer organisaties kiezen ervoor om iedere leidinggevende toe gang te geven tot leiderschapsontwikkeling en zo diverser en wendbaarder te worden in deze snel veranderende wereld.

5. Leiderschapstrajecten moeten ook iets opleveren
Steeds meer organisaties willen de effectiviteit van leiderschapsprogramma’s afmeten terug zien in omzet, productiviteit en organisatiebetrokkenheid en niet meer alleen in tevredenheid van de deelnemers over het leiderschapsprogramma. Je ziet dan ook dat technologie, wetenschap en gaming steeds meer hun intrede doen in leiderschapsontwikkeling.

 

 

 

social media

Volg reneessance op social media en connect voor meer inspiratie en tips. Reageer op berichten en share!